Gizlilik Politikası
Anasayfaright iconGizlilik Politikası

Günşat Turizm Seyahat Acentası, KOKPİT TURİZM MÜHENDİSLİK MAKİNA DOĞAL GAZ İNŞAAT TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’inin mülkiyetinde ve işletiminde bulunan www.tezfly.com.tr (Bundan böyle TEZFLY olarak anılacak), bireysel ve kurumsal gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan, sistemden en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. İşbu Gizlilik Bildirimi, tezfly.com.tr ile yaptığınız alışverişlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır. Bu gizlilik ilkeleri, TEZFLY internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve tarafımızdan beyan edilmektedir.

TEZFLY internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla ve/veya TEZFLY internet sitesi üzerinden alışveriş yapmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. TEZFLY İletişim sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir. TEZFLY “Gizlilik Bildirimi” beyanlarını dilediği zaman güncelleyebilir. Kullanıcı / üye / ziyaretçi, belli aralıklarla bu beyanlara ulaşarak yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

TEZFLY, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.tezfly.com.tr adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. TEZFLY, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. TEZFLY, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. TEZFLY Sitesi üzerinden yapacağınız alışverişlerdeki ödemelerinizde güvenle kredi kartı kullanabilirsiniz.

TEZFLY, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini siteden bağımsız olarak doğrudan bankaların sunucularına geçirir ve bankalardan hariç ne TEZFLY ne de üçüncü kişiler kullanıcıların kredi kartı bilgileri görüntülenemez, saklanamaz ve kopyalanamaz. TEZFLY, Ayrıca kullanıcılara 3D secure sistemi ile ödeme imkanı da sunmaktadır. Bu sistem Visa ve Mastercard tarafından uygulamaya alınan, kart sahibinin doğrulanmasına yarar. TEZFLY, 3D Secure sistemi kullanılsın ya da kullanılmasın kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve TEZFLY sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, TEZFLY gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, TEZFLY tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. TEZFLY sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi (log) saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

TEZFLY’a kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi, vb.) formlar aracılığıyla TEZFLY’a vermeleri gerekmektedir. TEZFLY genellikle kişisel bilgileri kullanıcının bilgisi ve onayı ile toplar. Bu kişisel bilgiler, site üzerinden alışveriş sırasında, kayıt yapıldığında, hesap aktivasyonu yapıldığında, teknik servis veya seyahat masası personeli ile görüşüldüğünde, kullanıcıların anket veya yarışma katılımlarında ve kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sayfalar ve de kullandıkları çerezler üzerinde çalışmak gibi yaygın bilgi toplama yolları ile toplanır. Toplanan bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. TEZFLY tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler TEZFLY ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

TEZFLY, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. TEZFLY, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. TEZFLY bağlantı sağladığı 3. parti sitelerde kullanıcıya ait şifre ve hesaplarının güvenliğinden sorumlu değildir. TEZFLY, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya kullanıcı adları, profil resimleri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. TEZFLY, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini TEZFLY’ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. TEZFLY, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

  • Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  • TEZFLY’ın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

TEZFLY, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

TEZFLY, kullanıcılar ve kullanıcıların TEZFLY sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır. Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

TEZFLY tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, TEZFLY ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

TEZFLY kullanıcılarının diğer kullanıcıların erişimine açık platformlarda kişisel bilgilerini paylaşmaları durumunda TEZFLY bahsi geçen bilgilerin gizliliğinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar bu platformlarda açıkladıkları her kişisel bilgiden kendileri sorumludurlar ve bu bilgilerin açıklanması sebebiyle doğan zararlardan TEZFLY sorumlu değildir.

TEZFLY kullanıcıları daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme seçeneğine sahiptirler. Kayıt yaptırmış olan kullanıcılar üyelik tercihlerini ya da üyelik bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilir. Kullanıcılar aynı zamanda istedikleri zaman kullanıcı hesaplarını kapatabilirler.

TEZFLY, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda TEZFLY sitesinde Gizlilik Bildirimi sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. TEZFLY’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

TEZFLY, müşterilerinin veri güvenliğini 256 bit SSL sertifikası ile sağlamaktadır.

 

phone
Mobil Uygulamadaki Fırsatları Kaçırmayın!
Tezfly Uygulamasını İndir
appstoregoogleplay
Bültenimize Kayıt Olun
Haber bültenimize abone ol. En son haberler ve kampanyalardan anında haberiniz olsun!
Müşterilerimize daha iyi deneyim sağlamak için sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Detaylar
Kabul et