Kullanıcı Sözleşmesi
Anasayfaright iconKullanıcı Sözleşmesi

İşbu Sözleşme (Hizmet Kullanım Koşulları) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. Bir tarafta KOKPİT TURİZM MÜHENDİSLİK MAKİNA DOĞAL GAZ İNŞAAT TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (bundan böyle ‘’TEZFLY’’ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.tezfly.com.tr internet sitesini kullanan ve/veya siteye kayıt olan ve/veya sözleşme konusu hizmeti almak isteyen kişi (bundan böyle ‘’MÜŞTERİ’’ olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda anlaşarak işbu ‘’Hizmet Koşulları’’nı (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) akdetmişlerdir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşmenin konusu, TEZFLY ile MÜŞTERİ arasında, www.tezfly.com.tr internet sitesinin kullanım koşullarının düzenlenmesi, www.tezfly.com.tr internet sitesi üzerinden sunulan nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen uçak bileti rezervasyonları ve otel rezervasyonları hizmetleri ile diğer hizmetlerin satışı, bunlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile uluslararası mevzuat uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.

MADDE 3 - TANIMLAR

3.1. Websitesi : İnternet ortamında TEZFLY'ın sahibi olduğu www.tezfly.com.tr alan adı ile bu alan adının alt alan adlarını, uzantılarını, web sayfalarını, yazılımlarını ve mobil uygulamalarını ifade eder.

3.2. Hizmet : TEZFLY tarafından aracı olarak işlem yaptığı, MÜŞTERİ tarafından ödemenin yapılması üzerine, Sağlayıcı tarafından MÜŞTERİ için sağlanan bir dizi işlemler anlamına gelecektir. ‘’Hizmet’’ / ‘’Hizmetler’’ terimi genel bir terim olup çeşitli Hizmet türleri (Havayolu/uçak bileti, otel/konaklama rezervasyonu, otobüs bileti ve websitesinde sunulan diğer hizmetler) için geçerli olacaktır.

3.3. Hizmet Kullanıcısı : TEZFLY tarafından adına ve namına Hizmet düzenlenen ve nihai kullanıcı olan kişi anlamına gelecektir. Hizmet kullanıcısı, MÜŞTERİ olabileceği gibi, MÜŞTERİ tarafından adına işlem yapılan üçüncü kişiler de olabilir. MÜŞTERİ tarafından ödemenin yapılması üzerine ve Hizmete ilişkin belgenin düzenlenmesi ile birlikte; Hizmet Kullanıcısı, Sağlayıcı bakımından ilgili statüyü (örneğin ‘’Yolcu’’, ‘’Konuk’’, ‘’Müşteri’’ vb.) alır.

3.4. Hizmet Kuralları / Tarife Kuralları : İlgili Hizmetlerin rezerve edilmesi, satın alınması, kullanılması, iptal edilmesi, değiştirilmesi ve/veya iade edilmesine ilişkin, siparişi veya rezervasyonu tanıtan, akdeden ve bunlara uymak üzere MÜŞTERİ’yi veya Hizmet Kullanıcısını bağlayan Sağlayıcılara ait koşullar anlamına gelecektir. Hizmet Kuralları/Tarife Kuralları, Sağlayıcılar tarafından, bu tür Hizmetlere uygulanabilecek kendi ticari şartlarına, ilgili kanunlara ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak belirlenir. TEZFLY, hiçbir şekilde, Tarife Kuralları / Hizmet Kuralları metninin, hükümlerinin ve türünün hazırlanmasına iştirak etmez. TEZFLY, bu kuralların uygulanması nedeniyle MÜŞTERİ’ye, Hizmet Kullanıcısına veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir.

3.5. Sağlayıcı :

(i) MÜŞTERİ ile arasındaki Sözleşmenin akdedilmesine istinaden; Websitesinde öngörülen Hizmeti yerine getiren (taşıyıcı, nakliyeci, havayolu, otel, kiralayan, sigortacı v.b.), Hizmetleri veya diğer ek hizmetler ile satış sonrası hizmetleri doğrudan Hizmet Kullanıcısına sağlayan (sağlanacak olan) tüzel kişi (veya herhangi bir şahıs, adi şirket veya ticari işletme);

(ii) MÜŞTERİ ile Hizmeti son olarak sunan arasında aracı (acente v.b.) olan herhangi bir tüzel kişi (veya herhangi bir şahıs, adi şirket veya ticari işletme) anlamlarına gelecektir.
Taraflar, Sağlayıcı listesinin her zaman TEZFLY'ın takdirine bağlı olarak değişebileceğini kabul etmişlerdir. İşbu Koşullar çerçevesinde; ‘’Sağlayıcı’’ kapsamına, herhangi GDS (Global Dağıtım Sistemi) de dâhil edilebilir. İşbu Sözleşmeye istinaden Sağlayıcılar: havayolu şirketleri, demiryolları taşıyıcıları, otobüs firmaları, otel hizmetleri sunan firmalar, araç kiralama hizmeti sunan firmalar, sigorta şirketleri v.b. olabilir.

3.6. TEZFLY Hizmetleri : Doğrudan TEZFLY tarafından sağlanan bir dizi işlemler anlamına gelecektir ve şunlar bu işlemlere dâhil olacaktır:

(i) Hizmetlerin bilgilerinin websitesinde görüntülenmesi;
(ii) Websitesi vasıtasıyla siparişin/rezervasyonun teknik imkânlarının sağlanması;
(iii) Hizmetlerin satın alınması esnasında veya satış sonrası hizmetlerin (Rezervasyonun geçersizliği/iadesi/değişikliği/iptali) sağlanması.

TEZFLY Hizmetlerinin çeşitleri ve ücretleri, gerek işbu sözleşmede gerekse hizmet satın alımı esnasında Websitesinde kararlaştırılmıştır.

3.7. Hesabım : Websitesindeki ‘’Hesabım’’ bölümü sadece kayıtlı ve yetkili MÜŞTERİ’nin erişimine açık olan kısıtlı bir alandır. Websitesindeki Biletim bölümü :
(i) Rezervasyonları ve satın almalar hakkında hizmet bilgisi içeren “Siparişlerim";
(ii) MÜŞTERİ’nin ad soyad ve iletişim bilgilerinin bulunduğu ‘’Müşteri Bilgileri’’;
(iii) Websitesinden yapılabilecek sonraki rezervasyonlar için Yolcuların bilgilerinin kaydedildiği ‘’Yolcu Bilgileri’’;
(iv) İleri tarihli uygun fiyat bulmak için  ‘’Fiyat alarmı’’;
(v) Websitesinden yapılabilecek sonraki rezervasyonlar için ödeme kart bilgilerinin kaydedildiği ‘’Kartlarım’’;
(vi) MÜŞTERİ'lerin faturalarına ulaşacağı ‘’Faturalarım’’;
(vii) MÜŞTERİ’nin şifresini, abonelik ayarlarını ve diğer ayarlarını değiştirebileceği ‘’Hesap ayarları" bölümlerinden oluşur.

MADDE 4 – BİLGİLENDİRMELER

4.1. Websitesine üye olan veya kullanan ve Websitesinden Hizmet satın alımı yapan MÜŞTERİ, işbu Hizmet Koşulları’nın tüm maddelerini gerek kendi adına gerekse adına işlem yaptığı Hizmet Kullanıcıları ve diğer kişiler adına okumuş ve kabul etmiştir.

4.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme uyarınca Hizmet Kullanıcısı kişilerin kimlik (ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi v.b.) ve pasaport bilgileri gibi Hizmetin kullanılmasını sağlayacak olan bilgileri ve iletişim (telefon, e-posta v.b.) bilgilerini doğru olarak bildirmekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeyi, bilgilendirme metinlerini, tarafların hak ve yükümlülüklerini hizmeti kullanacak olan diğer kişilere de bildirmekte yükümlü ve sorumlu olduğunu, Hizmeti kullanımına ilişkin tüm sözleşmesel ve kanuni şartların diğer kişiler (Hizmet Kullanıcıları) için de geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. TEZFLY, Websitesinde sunulan Hizmetler için sağlayıcılar ile MÜŞTERİ / Hizmet Kullanıcısı arasında aracı konumundadır. MÜŞTERİ, Sağlayıcılardan kaynaklansın veya kaynaklanmasın Hizmetin sunulmasına ilişkin olarak yaşanabilecek her türlü zarardan TEZFLY’ın sorumlu ve yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Websitesinde sağlanan tüm Hizmetlere ilişkin otel, uçak rezervasyonları, tren bileti, konaklama ve Websitesinde bulunan diğer hizmetler için A-6417 TÜRSAB sicil numaralı KOKPİT TURİZM MÜHENDİSLİK MAKİNA DOĞAL GAZ İNŞAAT TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. aracı olarak MÜŞTERİ’ye hizmet vermektedir.

MADDE 5 – WEBSİTESİ KULLANIMINA İLİŞİKİN GENEL HÜKÜMLER

5.1. Websitesini kayıt olarak veya kayıt olmaksızın kullanan, Hizmet rezervasyonu, siparişi veya satın alımı yapan MÜŞTERİ, başkaca ihtara gerek kalmaksızın işbu sözleşmeyi, eklerini, Gizlilik Politikasını ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metnini okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder. MÜŞTERİ’nin sözleşme ve eklerini kabul etmemesi durumunda Websitesini kullanmama hakkı vardır.

5.2. İşbu Sözleşmeyi onaylayan ve Websitesine kayıt olan veya Websitesini kullanan MÜŞTERİ;
(i) 18 yaşından büyük olduğunu ve fiil ehliyetine sahip olduğunu;
(ii) Websitesini işbu sözleşme koşulları uyarınca kullanacağını;
(iii) Websitesine kendisi tarafından verilen ve girilen bilgilerin gerçek, doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. WEBSİTESİNE KAYIT VE GİRİŞ : MÜŞTERİ, Websitesine sosyal ağlar veya kayıt formunu doldurarak kayıt ve üye olabilir. MÜŞTERİ, websitesine kayıt olurken e-mail adres, (daha sonra giriş kullanıcı adı olarak kullanılır), ad, soyad, iletişim telefon numarası ve şifre bilgilerini girerek veya kullanılan sosyal ağlardan birinin seçilmesi suretiyle Websitesine kayıt olabilir. MÜŞTERİ, Websitesine kayıt olduğu kullanıcı bilgileri ile giriş yapılabilir.

5.4. MÜŞTERİ, Websitesine girdiği bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinden kendisi sorumludur. Özellikle iletişim bilgilerinin yanlış girilmesinden veya zamanında güncellenmemesinden kaynaklanan zararlardan MÜŞTERİ sorumludur.

5.5. MÜŞTERİ, Websitesine kayıt olunması durumunda;
(i) Websitesine giriş bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu,
(ii) Websitesinde “Hesabım” bölümünde kullanıcı hesap bilgileriyle (e-mail, şifre) gerçekleştirilen tüm işlemlerin MÜŞTERİ’nin kendisi tarafından yapıldığını,
(iii) Kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilere vermemeyi,
(iv) Kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu, şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde TEZFLY’ın oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığını,
(v) Websitesindeki kullanıcı hesabının kötüye kullanılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde Websitesine kayıt olmaktan doğan tüm haklarını kaybedeceğini, Websitesine kayıt olunmasından doğan ve doğabilecek her türlü ve tüm haklarının geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. TEZFLY tarafından sağlanan Hizmetler ve faaliyet konuları hakkında bilgilendirilmek ya da Websitesindeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla Websitesindeki iletişim bilgilerinin kullanılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.7. MÜŞTERİ, Websitesi kullanımının yalnızca kişisel kullanım için kullanacağını, ticari amaçla kullanmayacağını, satın aldığı hizmetleri üçüncü kişilere satmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeden veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden veya işbu Sözleşmedeki hükümleri ihlal etmesinden dolayı TEZFLY’ın bildirimde bulunmaksızın Websitesi üyelik kaydını iptal etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşmeden veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden veya işbu Sözleşmedeki hükümleri ihlal etmesinden dolayı doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından TEZFLY’a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. TEZFLY, tüm zararları için MÜŞTERİ’ye rücu hakkını saklı tutar.

MADDE 6 – HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme, TEZFLY’ın MÜŞTERİ’ye nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri ile ifaya ilişkin tüm ön bilgilerin MÜŞTERİ’ye aktarılması ve MÜŞTERİ’nin elektronik ortamda yazılı şekilde gerekli teyidi vermesinin sağlanmasıdır.

6.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeyi, Websitesindeki Hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şeklini, ön bilgileri okuyarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Hizmet satımından önce ve mesafeli olarak akdedilen işbu Sözleşmenin kurulmasından evvel, MÜŞTERİ, TEZFLY tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken bilgileri, satın alınmak istenen Hizmete ait temel özellikleri, Hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. TEZFLY, yalnızca Sözleşme konusu Hizmetin satışının ayıplı olması nedeniyle sorumlu olup satışı gerçekleştirilen hizmetin ifasına ilişkin sorumluluk sağlayıcılardadır.

6.5. Sözleşme konusu Hizmet, MÜŞTERİ’den başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin Hizmetin ifasının kabul etmemesinden TEZFLY sorumlu değildir.

6.6. Sözleşme konusu Hizmetin ifası için işbu Sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından onaylanması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise MÜŞTERİ, TEZFLY’ın ve Sağlayıcının Hizmeti ifa yükümlülüğünden kurtulmuş olduğunu kabul eder.

6.7. MÜŞTERİ, Hizmetin satışından sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi/banka kartının usulsüz kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından TEZFLY'a ödenmemesi halinde, MÜŞTERİ sözleşme konusu Hizmetin iptal edileceğini ve Hizmetin ifa edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Hizmetlerin rezerve edilmesi, satın alınması, kullanılması, iptal edilmesi, değiştirilmesi ve/veya iade edilmesi ve her türlü diğer işlemler, Sağlayıcıların Hizmet Kurallarına / Tarife Kurallarına tabidir. MÜŞTERİ veya Hizmet Kullanıcısı, Hizmet Kuralları / Tarife Kurallarına uymakla yükümlüdür. Hizmet Kuralları/Tarife Kuralları, Sağlayıcılar tarafından, bu tür Hizmetlere uygulanabilecek kendi ticari şartlarına, ilgili kanunlara ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak belirlenir. Şirket, hiçbir şekilde, Tarife Kuralları / Hizmet Kuralları metninin, hükümlerinin ve türünün hazırlanmasına iştirak etmez. MÜŞTERİ, TEZFLY’ın bu kuralların uygulanması nedeniyle MÜŞTERİ’ye, Hizmet Kullanıcısına veya üçüncü kişilere karşı sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Hizmet Kuralları / Tarife Kuralları, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmete ve ek hizmetlere ilişkin önemli sınırlamalar ve bilgiler içerir. MÜŞTERİ, bu bilgi ve sınırlamaları Hizmet satımından önce okuduğunu, kabul ettiğini ve bunlara uyacağını beyan eder.

6.10. MÜŞTERİ, Hizmetlerin içeriğinin, fiyatlarının, tekliflerinin ve özelliklerinin hazırlanması, sunulması, ifası, değiştirilmesi veya güncellenmesi Sağlayacının sorumluluğunda olduğunu, TEZFLY’ın bunlara ilişkin bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

6.11. REZERVASYON

MÜŞTERİ, Hizmet Kurallarında / Tarife Kurallarında mümkün olması halinde Sözleşmede belirlenen süre içerisinde Hizmet satın almak amacıyla rezervasyon yapabilir. MÜŞTERİ, bu amaçla, Websitesindeki ‘’Siparişlerim’’ butonunu tıklayıp, öngörülen usulü izleyerek gerekli işlemleri yapar. Rezervasyon sisteminde, sunulan Hizmetin niteliğine göre; uçuş tarifeleri, taşıma kuralları, nakliye hizmetleri için araçların kategori ve özellikleri, alan bilgisi, taşıyıcı ve hizmet sağlayıcılarının ücretleri, kullanım bilgilerini içeren yönetmelik ve sunulan hizmetlerin listesi yer alır. TEZFLY, her zaman rezervasyon bölümünde yer alan tüm bilgileri gerekli gördüğü şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcının o andaki koşullardan yararlanmak istemesi durumunda, o anda gerekli işlemleri yaparak rezervasyonu yapması tavsiye edilir. MÜŞTERİ’nin rezervasyon sisteminden yararlanabilmesi için zorunlu olduğu belirtilen tüm alanların doldurulması gerekmektedir. MÜŞTERİ’nin bu kapsamda Soyadı, Adı (varsa ön adı), doğum tarihi, cinsiyeti ve vatandaşlık bilgileri gibi bildirilmesi istenen tüm kimlik bilgilerini ilgili alanlarda doldurması zorunludur.

6.12. REZERVASYON İPTALİ

MÜŞTERİ’nin, rezervasyon sırasında öngörülen ödeme vadesine kadar ödeme yapmaması halinde, yaptığı rezervasyon, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. MÜŞTERİ, bu şekilde bir iptalden dolayı bir ücret ödemez. Rezervasyonun, öngörülen vadede ödeme yapılmaması nedeniyle iptal edilmesi durumunda, TEZFLY’a herhangi bir sorumluluk yükletilemez. MÜŞTERİ’nin bu durumda yeni bir rezervasyon olanağı bulamaması ya da aynı fiyattan bilet satın alamaması ihtimalleri bulunmaktadır ve bundan dolayı TEZFLY’a herhangi bir sorumluluk yükletilemez.

6.13. SATIN ALMA

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme koşulları uyarınca Websitesinde sunulan bir Hizmet için öngörülen bedeli/miktarı ödeyerek ilgili Hizmeti satın alabilir. Hizmet satışı halinde tarafların mevzuatın öngördüğü bilgilerini içeren elektronik yolcu bileti, elektronik fatura ve gerekli diğer belgeler düzenlenerek bu bilgi ve belgeler dijital ortamda saklanır.

6.14. HİZMETİN İADESİ, İPTALİ VEYA DEĞİŞİKLİĞİ

Rezervasyonu veya satışı yapılan bir Hizmet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. Satın alınan Hizmetin herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde hizmet satışı esnasında alınan TEZFLY’ın Hizmet Bedelinin iadesi yapılmaz. İade, iptal ve değişiklik işlemleri, Hizmet Kurallarında / Tarife Kurallarında yer alan hükümlere göre gerçekleştirilir. Her Hizmet türü için farklı iade, iptal ve değişiklik kuralları mevcutur. TEZFLY’ın hiçbir kusuru olmaksızın, Hizmetin iptal edilmesi, değiştirilmesi, iade edilmesi, ertelenmesi veyahut herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde, MÜŞTERİ, TEZFLY Hizmetlerinin bedelinin iade etmekle mükellef olmadığını ve TEZFLY’dan bu bedelin iadesini talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

6.15. MÜŞTERİ’nin Hizmete ilişkin ve Websitesi kullanımana ilişkin Websitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam ve doğru olarak yapması şarttır. İşlemlerin MÜŞTERİ tarafından kusurlu veya hatalı yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklar ve zararlardan TEZFLY sorumlu değildir.

6.16. HİZMETİN DEVRİ

Hizmete ilişkin verilen belge, sadece, hizmetten yararlanacağı bildirilen kişiye, hizmetten yararlanma hakkı verir. Üçüncü kişiler, belgeyi ellerinde bulundursalar dahi sunulan Hizmetten yararlanma ve yapılan Sözleşmeyi bu şekilde devralma hakkına sahip değildirler.

6.17. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince içerik sağlayıcı statüsünde değildir. Websitesinde yer alan Sağlayıcıların Hizmetlerine ilişkin hiçbir bilgi ve kural, TEZFLY tarafından üretilmemiştir, TEZFLY Hizmetlerin içeriğine hiçbir müdahalede bulunmamıştır.

6.18. MÜŞTERİ, internet alt yapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu, iletişim aksaklığı gibi durumlarda yaşanan zararlardan TEZFLY’ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.19. İNDİRİMLİ HİZMETLER

Sağlayıcılar tarafından, belirli Hizmet kullanıcılarına (bebekler, çocuklar, yaşlılar, engelliler v.b.) ilişkin Hizmet bedellerinde iskonto öngörülmüş olması halinde, bu iskonto, sadece MÜŞTERİ’nin doğru yaş bilgisi vermiş olması halinde geçerli olur. MÜŞTERİ, Sağlayıcıların uyguladığı yolcu indirimlerine ilişkin gerekli belgeleri TEZFLY’a göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde MÜŞTERİ, belge olmaksızın kurallara aykırı indirimli rezervasyon ile hizmet satımı yapılmasından dolayı, Sağlayıcılar ve/veya diğer ilgili kurumlardan gelebilecek her türlü ceza, tazminat vb. yaptırım bedellerinden sorumlu olacağını ve bu sebeple TEZFLY’ın uğrayacağı zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – HAVAYOLU BİLETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1. TEZFLY, Sağlayıcıların (havayolu firmalarının veya Global Dağıtım Sistemleri’nin) sunduğu havayolu / uçak bileti hizmetine ilişkin Websitesinde aracılık / acentalık hizmetlerini yerine getirir.

7.2. Havayolu biletlerinin rezervasyonu, satın alınması, ödemesi, iptali, değişikliği ve iadesi, işbu Sözleşme, ilgili mevzuatlar, IATA koşulları ve Hizmet Kuralları / Tarife Kuralları uyarınca gerçekleştirilmektedir. MÜŞTERİ, havayolu bileti hizmetine ilişkin tüm bu kurallara uyacağını, uymaması durumunda doğacak aksaklıklardan ve zararlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. MÜŞTERİ, Websitesinde sunulan Hizmetlerin (güzergah, içerik, uçuş bilgileri, biletleri, ücretleri, Hizmet Kuralları/Tarife Kuralları v.b.) Sağlayıcılar (Havayolu firmaları) tarafından TEZFLY da dahil olmak üzere üçüncü kişilere herhangi bir bilgilendirme yapmadan ve TEZFLY’dan onay almaksızın değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

7.4. MÜŞTERİ’nin rezervasyonunu yaptırmış olmasına rağmen; biletinin satın alım sürecinden önce olabilecek fiyat artışları ve devletçe vergi oranlarında yapılacak yeni uygulamalar, zamlar ya da yeni kararları veya TEZFLY’ın yetkisi dışındaki nedenlerle oluşabilecek fiyat değişikliliklerini TEZFLY karşılamakla yükümlü ve sorumlu değildir. Bu tür fiyat artışlarından MÜŞTERİ sorumludur.

7.5. BİLET İADESİ VE DEĞİŞİKLİĞİ

7.5.1. Satın alınan biletin değiştirilmesi ve iadesi durumunda ilgili havayolu şirketinin öngördüğü cezalara ek olarak TEZFLY alınan bilet için yolcu başına hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Bilet değişikliği için KDV dahil her yolcu için 20 TRY hizmet bedeli, biletin iadesi durumunda ise her yolcu için 20 TRY olarak hizmet bedeli belirlenmektedir(bebekler hariç). İlave hizmetlerin maliyetine ek olarak bilet alınırken ödenen komisyon ücreti ve ödeme sistemi için yapılan giderler iade edilmez.

7.5.2. Ancak, kullanılan tarifeler uyarınca MÜŞTERİ'nin Sağlayıcıdan alacağı iade miktarı 20 TL'den az olduğunda ve bilet ödemesi, TEZFLY hesabına değil de, doğrudan Sağlayıcıya yapıldığında; hizmet bedeli, MÜŞTERİ'ye iade edilen miktarın %50'si (KDV dahil) olur.

7.5.3. Bir uçuş biletinin iptali yalnızca, MÜŞTERİ uçak biletini iptal ederken, "Hesabım" bölümünde iptal/geri ödeme/hesaplanan iade edilebilir tutarların koşullarını doğruladıktan sonra gerçekleştirilecektir. MÜŞTERİ, Web Sitesindeki iptal koşullarını zamanında teyit etmeyi ve gecikme durumunda ilgili tüm zararların kendisine ait olacağını kabul eder.

7.5.4. Hizmet Kuralları / Tarife Kuralları ve Sağlayıcının kendi iç kuralları uyarınca iptali ve iadesi mümkün olmayan biletlerin bu hükümler uyarınca iadesi yapılamaz ve iptal prosedürü uygulanamaz.

7.5.5. Biletlendiği gün içinde bir uçak biletinin iptalinde, nihai olmayan iade edilebilecek tutar, Sağlayıcının hizmet bedeli ve TEZFLY’ın Hizmet Bedeli dikkate alınarak TEZFLY tarafından hesaplanır. Genellikle, Sağlayıcı bu durumda öngördüğü cezai bedel ücrete yansıtılmaz. TEZFLY Hizmet Ücreti, iade edilebilir tutarın onaylanması sırasında MÜŞTERİ’ye iletilecektir. Hesaplanan iade edilebilir tutarın MÜŞTERİ’nin onaylanması üzerine TEZFLY, onay için iptal talebini Sağlayıcıya iletir.

Biletin iptaline ilişkin ek koşullar, biletin iadesi / tarih/güzergah değişimi için bir talep oluştururken doğrudan “Hesabım” bölümünde ilgili rezervasyon içerisinde Alıcıya belirtilebilir.

7.5.6. Sağlayıcı, nihai iade edilebilir tutarı ve varsa cezai bedeli belirleyecektir. Sağlayıcı, uçuş biletinin cezai bedeli ödenmeden ücreti iade etmeyi reddetme yetkisine sahiptir. Bu durumda MÜŞTERİ, uçuş biletinin iptal edilmesi için Tarife Kurallarına göre başvurada bulunabilir.

7.5.7. Sağlayıcı, nihai geri ödeme tutarını ve iptal taleplerinin değerlendirilmesi için gereken süreyi bağımsız olarak kendi belirler. TEZFLY yalnızca ilgili bilgi ve belgeleri Sağlayıcıya sunar. Sağlayıcı tarafından talep değerlendirmesinde gecikme olması durumunda veya Sağlayıcının hesaplayacağı nihai iade edilecek tutarın TEZFLY tarafından hesaplanan ve MÜŞTERİ tarafından onaylanan tutardan farklı olması halinde (belirlenen tutardan daha düşük olsa dahi) TEZFLY MÜŞTERİ’ye karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.5.8. Buna ek olarak, eğer mümkünse ve Sağlayıcı tarafından kabul edilirse; TEZFLY, daha önce Yolcu tarafından girilen belirli pasaport detaylarındaki hataların düzeltilmesi hizmetini sunabilir. Bu tür düzeltmeler, Yolcu'nun isim ve soyismi hariç olmak üzere, pasaport seri numarası, (varsa) geçerlilik tarihi ve Yolcu'nun milliyeti için uygulanabilir. TEZFLY, belirtilen pasaport detaylarının düzenlenmesi için, her bir Yolcu başına KDV dahil 25 TRY hizmet bedeli ücretlendirir.

7.6. PASAPORT, VİZE VE SAĞLIK

7.6.1. Pasaport ve vizelerin, transit vizelerin güncel, geçerli, zamanında alınmış olması ve pasaportun en az 6 ay geçerliliğinin olduğunun, ülkeye giriş için dönüş uçak biletinin bulunup bulunmadığının kontrolü ve her türlü koruyucu ve önleyici aşı(örneğin, sıtma) ve benzerinin gerektiği yerler için ve durumlarda yapılmış olması tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

7.6.2. TRANSİT VİZE : Transit vize aktarmalı yurtdışı uçuşlarda aktarma yapılacak ülke tarafından istenen geçici bir vize türü olup, MÜŞTERİ’nin uçuş rotası uyarınca aktarma yapılacak ülkenin transit vize isteyip istemediğini kontrol edilmesi MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

7.6.3. MÜŞTERİ’nin seyahati başlamadan önce TEZFLY ile tüm gereksinimleri kontrol etmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. TEZFLY MÜŞTERİye yardım etmek için gayret gösterecektir, ancak bu tip bir yardım TEZFLY’ın kendi takdirine bağlı olup MÜŞTERİ, KTEZFLY’ın bunu yaparken hiçbir zorunluluğu veya yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, riayetsizlikten dolayı oluşabilecek her türlü sonuca karşı TEZFLY‘ın zarar görmeyeceğine dair peşinen kefil olur. Teklif edilen uçuş tarifesi için lazım olan seyahatin doğası gereği oluşabilecek tehlikeler ve bunlar için gerekli fiziksel ve düşünsel şartlara hazırlıkları yapmak MÜŞTERİ’nin görevidir.

7.7. UÇAK BİLETLERİNE İLİŞKİN BAZI ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

Her havayolu firmasının, havayolları tarafından uygulanan genel kurallarından hariç olmak üzere özel Hizmet Kuralları / Tarife Kuralları mevcuttur.
Havayolu uçuşlarında, iade, değişiklik, iptal şartları Hizmet Kurallarına / Tarife Kurallarına tabidir. Bazı havayolu biletleri iptale, değişikliği ve iadeye uygun değildir.
Bazı havayolu firmaları, gidiş dönüş olarak alınan havayolu biletlerinde gidişin kullanılmaması halinde dönüş biletini iptal edebilir. Bu durumda ve Hizmet Kurallarında / Tarife Kurallarında uygun görülmesi halinde; MÜŞTERİ’nin doğrudan havayolu firması veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek dönüş biletlerinin onaylatması gerekmektedir.
Bazı havayolu firmaları, uçuş değişiklik taleplerinde yalnızca satın alınan hava yoluna ait uçuşlar seçilmesine izin verebilir.
Önerilen azami uçuş öncesi havalimanında bulunma saati; Uluslararası uçuşlar için kalkış öncesi 120 dakika ve iç hat uçuşları için kalkış öncesi 90 dakika olarak belirlenmiştir. Bazı havayolları dönüş uçuşunu 72 saat önce teyit edilmesini isteyebilir.
Havayolu biletlerinde yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, ad soyad değişikliği yapılamaz.
2-7 Yaş arası çocuk yolcularımız, seyahatlerini 18 yaş üzeri bir yetişkinle gerçekleştirebilir.
Seyahat edecek tüm yolcuların kontuarda resimli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya, indirime tabi ise indirime ilişkin belge) ibraz etmesi gereklidir.
Bilet ve bagaj kontrolü, check-in işlemleri ve transfer işlemleri için, yurtdışı – yurtiçi uçuşları dikkate alınarak uçuş saatinden önce, yolcunun doğru havalimanında uygun saatte olması gerekmektedir.
Havayolu bileti satışlarında, mesafeli sözleşmeler yönetmeler gereği cayma hakkı uygulanmamaktadır.
Havayolu biletinin alınmasından sonra uçuş bilgilerini, bilet numarasını ve bilet detaylarını mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.
Havayolları, bagaj, havalimanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence & haberleşme sistemleri, tekerlekli sandalye hizmeti, yiyecek, içecek ve atıştırmalarını ayrıca ücretlendirebilir. Bu tür ek hizmetler uçak biletine dahil olmayabilir, böyle bir durumda ek ücretler havayoluna doğrudan ödenmek zorundadır. TEZFLY doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.
Havayolu biletlerine ilişkin bilgilendirmeler bunlarla sınırlı olmayıp, ilgili havayolu firmasının internet sitesinden, Hizmet Kurallarından / Tarife Kurallarından daha fazla bilginin Yolcu tarafından edinilmesi ve bu kuralların uygulanması gerekmektedir.

MADDE 8 – ÖDEMELER

8.1. ÖDEMELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Satın alma işlemi için kullanılan kredi kartı bilgileri girildiğinde, kartın kötü niyetli olarak kullanıldığı yönünde şüphe uyandıran bir durumun varlığı halinde, TEZFLY, hizmet vermeyi reddetme ve/veya kart sahibinin gerçek hak sahibi olduğunu teyit eden ek bilgi ve/veya belgeler isteme, dolandırıcılığa karşı mücadele kapsamında işlem yapma, Anti-fraud ödeme kontrolü yapma veya diğer gerekli denetimleri yapma hakkına sahiptir. Dolandırıcılıkla/Sahtecilikle Mücadele Politikası ve Ödeme Güvenliği Standartları ve Dolandırıcılıkla Mücadele Onayı hakkındaki Politikalar, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup bu linkte düzenlenmiş ve mevcuttur.

8.2. ÖDEME ŞEKLİ

MÜŞTERİ kredi kartı ile ödeme yaparken kart sahibinin adı ve soyadını, kart numarasını, kartın kullanımının sona erdiği tarih ve CVV kodu bilgilerini belirtir.

8.3. ÖDEMENİN İADESİ

Yapılan ödemelerin iadesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde ‘’TEZFLY’’ MÜŞTERİ’den hak sahibi olduğunu teyit eden ek bilgi ve belgeler isteyebilir. Ödemelerin iadesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki kanunlarına, TEZFLY ve sağlayıcıların belirlediği ödeme koşullarına göre yapılacaktır. Ödeme iadesi için başvuru prosedürü ve teknik prosedür, her hizmetin ödemesinin iadesini düzenleyen kurallara ve özel koşullara tabidir. TEZFLY, MÜŞTERİ'den kimlik kartı, ekstre, geçmiş ile ilgili referanslar, ödemenin iadesi nedenini doğrulayan bir belge, diğer belgeler ve finansal konularla çelişmesi durumunda bir banka ekstresi gibi belirli belgelerin asıllarını veya taranmış kopyalarını sunmasını isteyebilir.

8.4. BANKA KUR FARKI / KOMISYONU

Websitesinde sunulan hizmetlerin ödemeleri, doğrudan Sağlayıcı’nın banka hesabına ödenmesi durumunda ve / veya hizmet için öngörülen para birimi ile banka / kredi kartı bankası para birimi arasında tutarsızlık varsa, TEZFLY’ın veya Sağlayıcıların katılımı olmaksızın banka / kredi kartının bankasının işlem günündeki oran üzerinden kur değişiminin yapılması mümkündür. Ödemenin banka / kredi kartına borçlandırılması Sağlayıcının raporlama süreci sonunda gerçekleştirilecektir. Böyle bir durumda banka / kredi kartı bankası, MÜŞTERİ’nin ödemesi üzerinden kur farkı / komisyon adı altında farklı bir miktar uygulayabilir. Banka / kredi kartı bankasının uyguladığı bu kur farkı / komisyon, MÜŞTERİ’nin bankası ve MÜŞTERİ arasındadır, TEZFLY bu kur farklarından / komisyonlardan sorumlu değildir.

8.5. Websitesinde hizmet satın alınması işlemi sırasında MÜŞTERİ’ye, TEZFLY’a veya doğrudan Sağlayıcı firmaya ödeme yapma seçeneği sunulabilir. Bu seçenekler bütün hizmetler için geçerli olmayıp Sağlayıcı firmalara bağlıdır. TEZFLY’a ve Sağlayıcı firmaya doğrudan ödeme yapmanın en temel farklarından biri tahsilat işleminin ve sipariş iptal edildiği takdirde süren iade sürecidir. Doğrudan TEZFLY’a öderken MÜŞTERİ’nin banka / kredi kartına bağlı olarak para birimini seçebilir. Hizmet bedeli, banka / kredi kartından aynı gün içerisinde tahsil edilecektir. Sağlayıcı firmaya yapılan ödemelerde ise ödemenin para birimi websitesinde sunulan teklifin para biriminden farklı olabilir, tutar 30 gün içerisinde tahsil edileceğinden dolayı hizmet ödemesinin son tutarı kur farkına bağlı olarak farklılık gösterebilir. MÜŞTERİ tarafından siparişin iptal edilmesine karar verildiği zaman TEZFLY’a tutarın iade süresi talebin işlendiği günden itibaren 10 iş günü kadar, Sağlayıcı firmalara yapılan ödemelerde ise 60 iş gününe kadar sürebilmektedir. 

8.6. 3-D Secure Bilgilendirmesi

Kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılırken gerekli görüldüğü ve kart bankasının desteklediği durumlarda 3D Secure doğrulaması talep edilebileceği gibi kart bankasına veya Sağlayıcı (havayolu, konsolidatör v.s.) firmasına bağlı olarak 3D Secure doğrulaması talep edilmeden de işlem yapılabilir. 3D Secure doğrulaması istenilen işlemlerde, kart bilgileri girildikten sonra açılacak olan bankaya ait pencerede 3D Secure şifresinin girilmesi gerekmektedir. 3D Secure talep edilen hallerde sorun yaşamanız durumunda bankanızla iletişime geçmeniz gerekmektedir. 3D Secure talep edilip edilmemesi kart sahibi, kart bankası veya havayolu firmasına göre değişiklik göstermekte olup Tezfly.com.tr (TEZFLY) 3D Secure talebi konusunda yetkili ve sorumlu taraf değildir.

8.7. TEZFLY'a uçak biletleri için doğrudan ödeme yapılması halinde, TEZFLY tarafından Sağlayıcı’dan (Taşıyıcı, Havayolu vs.) geri ödeme alındıktan sonra 5-10 iş günü içinde geri ödeme yapılacaktır. TEZFLY, Sağlayıcı’nın zamanında geri ödeme yapması konusunda hiçbir etkiye ve yetkiye sahip değildir. Ödemenin doğrudan Sağlayıcı’ya yapılması durumunda, geri ödeme genellikle 10-60 iş günü içinde yapılırken, TEZFLY'nin Sağlayıcı tarafından zamanında geri ödeme yapması konusunda hiçbir etkisi yoktur. Geri ödeme süresi, "Hesabım" bölümündeki iade edilebilir tutarların TÜKETİCİ tarafından onaylandığı tarihten itibaren hesaplanacaktır.

MADDE 9 – PROMOSYON KODU KULLANIMI

9.1. Web sitesinde böyle bir promosyon kodu kullanımı programı varsa, MÜŞTERİ, bu kapsamında sunulan avantajları kullanma hakkına sahiptir. Promosyon Kodları Politikası, kuralları, şartları ve koşulları bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 10 – TARAFLARIN DİĞER HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1. MÜŞTERİ 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. MÜŞTERİ hak ve fiil ehliyetine sahiptir. MÜŞTERİ’nin verdiği tüm bilgiler doğruyu yansıtmaktadır ve eksiksizdir. MÜŞTERİLER kendi adlarına, velayet ve ya vesayeti bulunan kimseler adına rezervasyon/satın alma işlemi yapabilirler.

10.2. MÜŞTERİ, websitesi üzerinden verdiği bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. TEZFLY’ın MÜŞTERİ’nin verdiği bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etme yükümlülüğü yoktur.

10.3. Yasal kısıtlamalara veya bir mahkemenin kararına uyulmasına bağlı olarak, TEZFLY, kişisel nitelikteki tüm MÜŞTERİ kişisel bilgilerini çok gizli temelinde saklı tutar.

10.4. Havayolu biletleri için; tarifeli veya tarifesiz uçuşlarda (Charter uçuşları) uçuşlarla ilgili tüm düzenlemeler uluslararası kurallar çerçevesinde yapılır. (28 Eylül 1955'de yeniden düzenlenen 12 Ekim 1923 tarihli Varşova konvansiyonu). Bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapılabilir, hareket saatleri garanti edilmez; gereğinde Sağlayıcı, bilette gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir ve sefer bağlantıları için sorumluluk alınmaz. TEZFLY bu değişiklikleri MÜŞTERİ’ye 48 saat önceden bildirecektir. MÜŞTERİ bu değişikliği kabul etmezse, iptal koşulları uygulanacaktır.

10.5. MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu TEZFLY’a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde MÜŞTERİ ifayı kabul etmemiş sayılmaz ve hizmeti kullanmış addolunur. MÜŞTERİ’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli MÜŞTERİ’nin özen borcudur. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı Yasa, 6502 sayılı TKHK, IATA, İHA, UFTAA konvensiyon hükümleri TTK, Sivil Havacılık Kanunu, Borçlar Kanunu, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile uluslararası kabul görülen Frankfurter Tabelle'nin Türkiye'de tatbik olunan Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

10.6. MÜŞTERİ, kendi davranışına bağlı olarak TEZFLY’ın veya diğerlerinin taleplerine daima uyacağını ve hiç bir şekilde uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etmeyeceğini kabul eder.

10.7. TEZFLY, MÜŞTERİ tarafından www.tezfly.com.tr sitesine kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla MÜŞTERİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle TEZFLY’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 11 – MÜCBİR SEBEP

11.1. TEZFLY mücbir sebepler dolayısıyla gerçekleşen zararlardan hiçbir surette sorumlu değildir. Savaş hali, doğal afet, salgın hastalık, genel grev gibi genel mücbir sebepleri ile herhangi bir şekilde uçuş tarifesinin yenilenmesi, gecikmelerin meydana gelmesi, kötü hava şartları, grevler veya TEZFLY’ın veya havayolu şirketlerinin kontrolü dışında gelişen diğer etkenler gibi tüm mücbir sebepler nedeniyle seyahat ve uçuş planlarının son halinde beklenmedik tarife dışı eklentiler yapılması durumunda, bu gibi beklenti dışı eklentiler (hotel konaklaması v.b gibi) için yapılan harcamalardan MÜŞTERİ sorumludur. Uçuş planının son halini korumaya yönelik her türlü çaba gösterilirken, Havayolu şirketleri ve/veya TEZFLY, MÜŞTERİ'ye kolaylık sağlanması amacıyla değişikliler yapma hakkına sahiptirler. Örneğin bazı durumlarda hava durumu uçuş planında değişiklik yapılması mecburiyetini doğurabilir ancak bu iade için hiç bir gerekçe oluşturmaz. Uçuş planında ki her türlü değişikliği kontrol etme görevi MÜŞTERİ’ye aittir.

MADDE 12 – GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup bu linkte düzenlenmiş ve mevcuttur. Websitesini kullanan, websitesine kayıt olan, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca Websitesinden hizmet alan MÜŞTERİ, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, kabul ettiğini ve bunlara uygun hareket edeceğini beyan eder.

12.2. Her bir taraf, Gizlilik Politikasına, 27/04/2016 tarihli 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) ve 24/03/2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ve diğer kanunlarda düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkındaki yürürlükteki kurallara uymakla yükümlüdür.

13.3. TEZFLY, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanunlara ve işbu Sözleşmeye uygun olarak kişisel verilerinin toplanması, kullanılması, işlenmesi, depolanması ve aktarılması için usulüne uygun olarak hareket etmekte, MÜŞTERİ’yi Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile bilgilendirmekte ve MÜŞTERİ’den gerekli izinleri almaktadır.

MADDE 13 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

13.1. “Fikri Mülkiyet Hakları,”;

(i) Websitesinin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları, tüm icatlar, faydalı modeller ve endüstriyel tasarımlar ile ilgili patentler ve başvurular; (kayıtlı-kayıtsız) ticari markalar, bir ticari marka ile ilgili kayıt, reklam ismi, hizmet markaları; (kayıtlı-kayıtsız) telif hakları, telif hakkı başvurusu; ticari sırlat, gizli bilgiler, know-how, yapım yöntemi, teknolojiler, geliştirme vasıtaları, fikirler, görüşler, veri tabanı hakları, metodolojiler, algoritmalar, domain isimleri, kaynak kodu, amaç kodu, yazılım (kaynak ve amaç kodundaki), yazılım ve mimarlık tasarıları, deney yöntemi, tasarımsal ve işlevsel tanımlamalar, teknolojiler ve çözümler, URL adresleri, websitesi, İçerikler, fikri mülkiyetin konusu olan yukarıda listelenmiş şahsi haklar;

(ii) yukarıda listelenenlerin herhangi birinin kullanılma veya bunlardan faydalanma hakları;

(iii) dünyanın herhangi bir ülkesinde veya yargı bölgesinde herhangi koruma yöntemine sahip başkaca her türlü şahsi-ayni haklar veya maddi değeri olmayan mal varlıkları dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, şimdiki ve gelecekteki tüm fikri mülkiyet hakları anlamlarına gelecektir.

13.2. Taraflar, işbu Sözleşme hükümleri altında websitesinde gösterilen İçeriklerin TEZFLY’ın veya üçüncü şahısların (Sağlayıcıların) Fikri Mülkiyet haklarını içerebileceğini; içeriği gösteren tarafın veya üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına ilişkin (işbu Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olanlarla sınırlı olan kullanım haklarının miktarı ve içeriği hariç) herhangi bir hak, unvan veya pay almayacağını kabul ve beyan eder. İçerikleri açıklayan taraf, buradaki fikri mülkiyet haklarını devretmek için tüm haklara sahip olduğunu kabul eder. Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın Fikri Mülkiyet haklarını tescil için herhangi bir eylemde bulunmayacak ve bunlara herhangi bir şekilde müdahale etmeyecektir.

13.3. Websitesine özel Fikri Mülkiyet hakları, TEZFLY veya iş ortakları ve yahut ilgili lisans sahiplerine aittir. Bu sözleşme uyarınca, TEZFLY veya iş ortakları websitesine (sonraki değişiklikler, güncellemeler, tadiller ve geliştirmeler dâhil) ilişkin MÜŞTERİ’ye tam veya kısmi herhangi bir hak (veya haklardan pay) vermez. MÜŞTERİ, websitesini ve yeni araçları ve modülleri geliştiremez, tasarlayamaz veya yapılandıramaz. Taraflar, bu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca, Şirket tarafından oluşturulan ve geliştirilen ürün, icat ve endüstriyel tasarımlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Fikri Mülkiyet Haklarının, yalnızca TEZFLY ve iş ortaklarının Fikri Mülkiyeti olduğunu kabul etmiştir. TEZFLY, açıkça MÜŞTERİ’ye verilmeyen herhangi ve tüm hakkını saklı tutar.

13.4. MÜŞTERİ, websitesini ve içeriklerini (bunlarla ilgili program veya veritabanlarının amaç kodu dâhil) kısmen veya tamamen kopyalayamayacak, uyarlayamayacak, çoğaltamayacak, ayrıştıramayacak, parçalayamayacak, değiştiremeyecek, tadil edemeyecek, başka bir programlama dilinden başka birine türetemeyecek veya çeviremeyecek, hatalarını düzeltemeyecek ve bu eylemlerin yapılması için başka kişilere izin vermeyecektir. MÜŞTERİ, websitesi için bir yükümlülük veya borç oluşturabilecek herhangi bir olayın gerçekleşmesi kapsamında herhangi bir eylemde bulunmayacak veya bu tür eylemlere izin vermeyecektir veya bu tür bir ihlalden haberdar olursa TEZFLY’ın Fikri Mülkiyet haklarının tescili için veya başka bir yolla müdahaleleri için herhangi bir eylemde bulunmayacaktır.

13.5. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme akdedilmesi esnasında herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla, Koşullarında akdedilmesinden sonra bilinecek ve/veya mümkün olabilecek olan şu hususları TEZFLY’ın veya ilgili üçüncü tarafın önceden yazılı onayını almadan, görüntüleyemez, saklayamaz veya kullanamaz: İçerik, ticari markalar (tescilli-tescilsiz), elemanlar, tasarım, yazı tipleri, logolar veya Şirketin markalaması, TEZFLY'ın veya herhangi bir üçüncü şahıs (Sağlayıcı), websitesinin ve içeriklerin özel/benzersiz metinleri, ayrıca herhangi bir şekilde ve herhangi bir dilde (sınırlama olmaksızın, herhangi bir meta etiketi, meta başlıkları ve meta tanımları dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), arama motoru pazarlamacılığı veya optimizasyonunu (SEO, SMM), içeriğe dayalı reklamlar, alan adı (domain), alt alan veya alt klasör, diğer çevrimiçi / çevrimdışı pazarlama veya reklam, basın bültenleri v.b.

13.6. MÜŞTERİ, bu tür bir kullanım hakkı için TEZFLY ile anlaşmadığı takdirde, doğrudan ekrandan kopyalanan veya otomatik analiz yoluyla veya üçüncü taraflarca (ekran kazıma, içerik kazıma) alınan websitesinde yayınlanan herhangi bir içeriği veya verileri kullanamaz.

13.7. Bir Elektronik bilet / seyahat belgesi, bilet, elektronik makbuz, Form, Bilet veya rezervasyonu onaylayan diğer elektronik dijital belge ve işbu Sözleşme ve ekleri, sadece Hizmet / TEZFLY Hizmetlerini alınması için kullanılabilir ve kâğıda basılır ve sadece bu amaçla kopyalanabilir.

MADDE 14 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

14.1. İşbu Sözleşme, ekleri, Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, IATA kuralları, Hizmet Kuralları/Tarife Kuralları ve işbu Sözleşme ile ilgili düzenlenen TEZFLY’ın tüm politika ve koşulları hepsi tam bir bütün olup Websitesinde mevcuttur.

14.2. TEZFLY, işbu Sözleşme ve eklerini, Websitesi kullanımına ilişkin ve Hizmet satın alımına ilişkin her türlü içeriği, Websitesinde ve uzantılarında mevcut her tür hizmet, metin ile websitesinde bulunan bilgileri, sistemi, görseli ve içeriği önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, ekleme yapma, yenileme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir. Bu tür değişiklikler, Websitesinde ilanı anında yürürlüğe girer ve olduğu haliyle yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. MÜŞTERİ’nin Websitesini kullanması ya da websitesine girmesi ile bu değişiklikleri de kesin olarak kabul ettiği anlamına gelir. MÜŞTERİ, değişikliklerin takibinden ve kontrolünden kendisi sorumludur.

MADDE 15 – İLETİŞİM

15.1. MÜŞTERİ, Websitesinin kullanımı veya kayıt olunması esnasında veya websitesinden hizmet satımı esnasında verdiği iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu iletişim bilgileri vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve uyarıların kendisine yapıldığını ve bunların delil olarak kullanabileceğini, işbu Sözleşme kapsamındaki Websitesi kullanılmasına ve Hizmet satımına, rezervasyon oluşturulmasına ilişkin elektronik bildirimlerin (e-posta, SMS) dağıtılması esnasında elektronik iletişim araçlarının kullanılabileceğini beyan ve kabul eder.

15.2. Hatalı veya yanlış yazılmış e-posta adresinden, yanlış bildirilmiş telefon numarasından veya e-posta ayarlarınızın (spam filtreleri gibi) kontrol edilmemesinden ve bu gibi sebeplerle (hizmete ilişkin bilgilerin, kalkış ve iniş zamanlarındaki değişikliler, uçuş iptalleri v.b. hakkında bildirimler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) hizmete ilişkin bildirimlerin alınmasında MÜŞTERİ’nin sorun yaşamasından dolayı TEZFLY sorumlu ve yükümlü değildir.

15.3. MÜŞTERİ, (eğer Websitesindeki imkânlar mümkünse) e-posta adresindeki ve telefon numarasındaki değişikleri ve hataların düzeltilmesini ‘’Hesabım’’ bölümünde kendisi yapacaktır veya (mümkünse) MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda ve kimlik tespiti üzerine Müşteri Temsilcisi tarafından yapılacaktır.

MADDE 16 – SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ

16.1. İşbu Sözleşme, taraflar arasında süresiz olarak akdedilmiştir. TEZFLY, dilediği zaman ön bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme, ekleri, Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, IATA koşulları, Hizmet Kuralları/Tarife Kuralları ve TEZFLY’ın herhangi politikası ve koşulları MÜŞTERİ tarafından ihlal edilmesi halinde ve buna ek olarak aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir;

  1. a) MÜŞTERİ’nin herhangi bir suretle Websitesinin işleyişini bozmaya ve / veya kullanım koşullarını ihlal etmesi halinde,
    b) Gizlilik politikası, dolandırıcılıkla mücedale yöntemlerine dair politikalar, fikri mülkiyet haklarına yönelik hükümleri ihlal etmesi halinde,
    c) MÜŞTERİ’nin diğer MÜŞTERİ ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına ihlal eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.

16.2. MÜŞTERİ, fesih sebebiyle TEZFLY’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. TEZFLY’ın uğradığı zararlar nedeniyle MÜŞTERİ aleyhine dava, takip ve diğer yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

MADDE 17 – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

17.1. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır ve Türk Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar bu durumda Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler.

MADDE 18 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme taraflarca okunup onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. MÜŞTERİ, Websitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. TEZFLY, işlemin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşmenin Websitesinde MÜŞTERİ tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 19 – TEZFLY BİLGİLERİ VE İLETİŞİM

ŞİRKET UNVANI : KOKPİT TURİZM MÜHENDİSLİK MAKİNA DOĞAL GAZ İNŞAAT TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TÜRSAB BELGE NUMARASI : A-6417

ADRES: KOOPERATİFLER MAH. MEHMETÇİK SOK. AKYOL SİT. NO:6 A-BLOK/4 YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

 

phone
Mobil Uygulamadaki Fırsatları Kaçırmayın!
Tezfly Uygulamasını İndir
appstoregoogleplay
Bültenimize Kayıt Olun
Haber bültenimize abone ol. En son haberler ve kampanyalardan anında haberiniz olsun!
Müşterilerimize daha iyi deneyim sağlamak için sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Detaylar
Kabul et